HUKUKİ TERCÜME

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme, Ulusal ve Uluslararası hukuk konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir. Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, başvurular, vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri bu alanda yaptığımız çevirilere örnek olarak sayılabilir.

Hizmet verdiğimiz hukuki tercüme konu ve belgeleri aşağıda sunulmuştur:

 • Vekaletnameler
 • Muvafakatnameler
 • Azilnameler
 • Veraset İlanları
 • Mevzuatlar
 • Beyanlar
 • Belgeler
 • Evraklar
 • İlamlar
 • İzinler
 • Dilekçeler
 • Kanunlar
 • Protestolar
 • Dilekçeler
 • Cüzdanlar
 • Şartnameler
 • Genelgeler
 • Başvurular
 • Hukuki Metinler
 • Hukuki Makaleler
 • Hukuki Ödevler
 • Hukuki Yazışmalar
 • Yönetmelikler
 • Kararlar
 • Kayıtlar Raporlar
 • Ruhsatlar
 • Tebliğler
 • Tutanaklar
 • Tüzükler
 • Yasalar
 • Anlaşmalar

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.