Sık Sorulan Sorular

• İzmit Çeviri Merkezi Kimdir?

İzmit Çeviri Merkezi Kocaeli-İzmit’te 10 yıldır Türkiye’nin her yerine ve yurtdışına profesyonel çeviri hizmeti veren yeminli tercüme bürosudur. Havuzunda bulunan her biri alanında uzman 100’den fazla freelance tercümanı ile 50’den fazla dilde tercüme hizmeti sunmaktadır. Tercümesi tamamlanan belgeleri müşterilerine elden, mail yoluyla ve kargo ile iletmektedir.

• Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme, yeminli çevirmen tarafından imzalanıp mühürlenmiş tercümelerdir. Noterler Yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Yeminli tercüman tarafından imzalanmış belgeler resmi belge niteliği taşımaktadır.

• Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Tercüme bürolarında tercümesini yaptırdığınız belgeleri teslim edeceğiniz kurum, resmi onay istediğinde yapılan işleme noter onayı, bu tür tercüme hizmetine Noter Onaylı Tercüme denilmektedir.Noter Onaylı Tercümeler,Noter bünyesinde yemin zaptı bulunan Yeminli Tercümanlar tarafından tercüme edilip noter tarafından onaylanarak resmi kurumlar nezdinde geçerli hale getirilmiş olur.

• Apostil Nedir?

Apostil, bir ülkede düzenlenen bir belgenin başka bir ülkede geçerliliğinin yani yasal gerçekliğinin olmasını sağlayan bir onaydır. Apostil kuralları 6 Ekim 1961 yılında Lahey Anlaşması’nda belirlenmiştir. Bu anlaşmanın amacı sözleşmede yer alan ülkelerin herhangi birisinden alınan resmi bir belgenin prosedürler veya diplomatik mercilerle uğraşmaya gerek kalmadan anlaşmada yer alan diğer ülkelerde de kullanılabilmesini sağlamaktır. Belgenin apostil işleminin, belgenin düzenlendiği ülkede yaptırılması gerekmektedir.

• Yeminli Tercüme Bürosu Nedir?

Tercüme büroları Yeminli Tercüme ve Normal Tercüme büroları olarak ikiye ayrılır.En az bir dilde tercüme yapan ve bu yeterliliğini noter kaydı ile zapt altına almış, resmi olarak ispatlamış kişilere “Yeminli Tercüman”; Yeminli Tercümanlarla çalışan tercüme bürolarına da “Yeminli Tercüme Büroları” denir.

• Çeviri Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Çeviri fiyatları hesaplanırken iki yöntem kullanılmaktadır. Matbu formundaki belgeler(kimlik, ehliyet, diploma, sabıka kaydı, sertifika, tapu, ruhsat, yerleşim yeri belgeleri vb.) sabit belge fiyatları uygulanmaktadır. Sayfa ve karakter sayısı yüksek olan dokümanlar için boşluksuz 1000 karakter fiyatı uygulanmaktadır. Bizimle irtibata geçerek en uygun çeviri hizmetini alabilirsiniz.

• Sözlü Tercüme Nedir? Fiyatlandırma Nasıl Yapılır?

Sözlü tercüme ikiye ayrılmaktadır. Birincisi ardıl (konsekutiv) tercüme ; bu tür sözlü tercümelerde konuşmacılar birkaç cümle konuşurlar, tercüman bu kısmı tercüme eder ve süreç bu şekilde devam eder. Genelde iş görüşmeleri, toplantılar, tanıtımlar, fuar gibi yerlerde yapılmaktadır.

İkincisi simultane (eş zamanlı) tercüme ; bu tür sözlü tercümelerde konuşmacı konuşmasını yaptığı sırada tercüman da çeviriyi yapmaktadır. Simultane (eş zamanlı) tercüme özel ekipman gerektirmektedir. Genelde kongre, konferans gibi konuşmacının tek, dinleyicilerin fazla olduğu yerlerde yapılmaktadır.

Ardıl ve Simultane tercümenin fiyatları ayrı yapılmaktadır. Genel olarak günlük veya yarım günlük olarak sözlü çeviriler fiyatlandırılır ancak yapılacak sözlü çevirinin süresi, zorluğu ve yeri gibi etmenler fiyatı etkilemektedir. Bizimle irtibata geçerek en uygun sözlü tercüme hizmetini alabilirsiniz.