Noter Onaylı TERCÜME

Noter Onaylı Tercüme

Resmi makamlara sunulması gereken Noter onayı gerektiren her tür kurumsal veya kişisel belgeleriniz yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir ve isteğinize bağlı olarak ya tarafımızca ya da sizin tarafınızdan notere götürülmek suretiyle tasdik edilmektedir.

Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrı olarak hesaplanır ve belgenin niteliğine, konusuna, sayfa sayısına göre farklılık gösterir. Asıl tutar, ilgili noter tarafından tasdik işleminin hemen ardından belirlenir.

Genellikle Noter tasdiki gerektiren belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Pasaport
 • Kimlik
 • Diploma
 • Sürücü Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • İkametgah Belgesi
 • Akademik diploma
 • Doğum Belgesi
 • Transkript
 • Sertifika
 • Mahkeme Kararı
 • Vekaletname
 • Taahhütname
 • Muvafakatname
 • İmza Sirküleri
 • Sözleşme vb. evraklar

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.