YEMİNLİ TERCÜME

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme, yeminli tercümanlar tarafından imzalanıp mühürlenmiş tercümelerdir. Noterler yabancı dil bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmuş, yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu kanıtlayan kişilere yeminli tercüman olma yetkisini verirler. Yeminli tercüman tarafından imzalanmış belgeler resmi belge niteliği taşımaktadır.

Bir evrakın yeminli tercüme olabilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir:

  1. Belgenin noter yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Yeminli tercüman unvanını şuanda ülkemizde sadece noterler vermektedir.
  2. Tercüme edilen evrakın çıktısının alınarak tercüman tarafından imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir.
  3. Yeminli tercümede tercümanın ıslak imzası adı, soyadı, hedef dil, kaynak dil bilgisi, tarih, yer gibi verilerin yanında yeminli tercümanın doğruluk beyanının olması gerekmektedir.

Genellikle yeminli tercüme, devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, evlenme daireleri, konsolosluklar gibi kamu kuruluşları tarafından talep edilir.

Yeminli Tercüman tarafından yapılan tercümeler ayrıca noterden de tasdik gerektirebilir. Noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik eder.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.