NOTER TASDİKİ

NOTER

Yasal amaçlarla resmi makamlara sunulması gereken transkript, sözleşme metinleri, mahkeme evrakları ve buna benzer resmi belgelerin çevirisinin, alanında uzman ve noterden yemin belgeli mütercim tercümanlarımız tarafından yapıldıktan sonra, anlaşmalı olduğumuz notere onaylatılma hizmetidir. Noter tarafından tasdiklenen belgeler, şahsınıza kargo ya da kurye yoluyla teslim edilir.

Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrı olarak hesaplanır ve belgenin niteliğine, konusuna, sayfa sayısına göre farklılık gösterir. Asıl tutar, ilgili noter tarafından tasdik işleminin hemen ardından belirlenir.

APOSTİL

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil kuralları yalnızca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirir. Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Bu yüzden, Lahey Anlaşmasına imza atmış veya taraf ülkelere Türkiye'den gidecek belgelerin Apostil tasdiklerinin yaptırılması zorunludur. Apostil yapılacak belge, hangi ülkede kullanılacaksa önce o ülkenin diline çevirisi yapılır, sonra noter tasdiki yapılıp, kaymakamlık ya da valilikte apostil onay işlemi gerçekleştirilir.